DISCLAIMER

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Stal de Pluum spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Stal de Pluum als website fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Stal de Pluum niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Stal de Pluum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Zonder duidelijke bronvermelding is het gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Stal de Pluum openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Stal de Pluum liggen. Stal de Pluum is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Raadpleeg het privacybeleid van deze andere sites om hun privacybeleid te kennen.  Stal de Pluum geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Stal de Pluum aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Stal de Pluum vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Stal de Pluum en Stal de Pluum geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Stal de Pluum. Tevens is Stal de Pluum niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Stal de Pluum die de informatie toegankelijk maakt.

Voor overige zaken of voor zaken die niet in deze disclaimer worden genoemd, verwijst Stal de Pluum u naar het privacybeleid die ook op deze website staat.