Privacyverklaring Stal de Pluum

25 mei 2018

Uw privacy is voor Stal de Pluum van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij  Stal de Pluum allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stal de Pluum.


Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij van u nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en/of maximaal zeven jaar daarna (maximale wettelijke termijn). Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken kunnen we onze dienst verbeteren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contact met u. Wij bewaren deze informatie maximaal zeven jaar (maximale wettelijke termijn).

Verstrekking aan andere bedrijven, partijen of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de wet.

In andere gevallen zullen wij om uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen verstrekken aan derden.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan indien nodig en bewaken het beveiligingsproces.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt.

Klacht indienen
Als u klachten heeft, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen onze uiterste best doen om hier zo snel mogelijk op te reageren. Mocht u hiermee niet afdoende geholpen zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stal de Pluum
Camphuysenweg 2
7039 CK Stokkum
info@staldepluum.nl
0620361545